Ole Bok

“Ole Bok” er et samarbeidsprosjekt mellom Nordreisa bibliotek, Familiesenteret, grunnskolen og Sanitetsforeningen i Nordreisa. Målsettingen for prosjektet er å skape leselyst og leseglede for barn i Nordreisa. Vi ønsker å motivere foreldre til å vise barna veien inn i bøkenes verden – uavhengig av egne leseferdigheter.

Hovedmålet bak prosjektet er:

  • Styrke barns selvfølelse
  • Bidra til god språkutvikling
  • Øke leselyst og leseferdigheter
  • Gjennom positive opplevelser og stimulering til bruk av bøker legge til rette for regelmessig oppfølging av alle barn fra 0-6 år.

Alle barn i Nordreisa får utdelt gavebøker fra biblioteket. Gavebok til nyfødte, 2-åringene, 4-åringene og 6-åringene.
Barna i målgruppa mottar gavekort og invitasjon til egne ”Ole Bok” arrangement på biblioteket hvor gavebøkene overrekkes. På disse arrangementene blir det litt høytlesing og sang. Foreldrene blir kjent med biblioteket og tilbudene de har. I tillegg blir de kjent med andre barn og foreldre på samme alder.
Det å koble lek, bilder, barn og utvikling – med fokus på boka som møteplass – oppfattes som en god vei å gå for leseutvikling og leseglede.

OleBokNyttbilde2015Komprimert