Lesefestival

Logo Lesefestival

Lesefestival arrangeres hvert år i uke 17, i forbindelse med markeringen av “Verdens bokdag” som er 23. april.
Dette er et samarbeid mellom grunnskolene og biblioteket. Festivalen arrangeres lokalt på den enkelte skole. Lesing er i fokus en hel uke, med tilhørende ulike aktiviteter som dramatisering av bøker, kombinert eventyr-/natursti, skriveverksted, høytlesning etc.  Biblioteket sitt ansvar i lesefestivalen er å få til og arrangere forfatterbesøk. Det legges til rette for at alle elever, 1. – 10. trinn, får møte en forfatter i løpet av festivaluka.

Lesefestival 1          Lesefestival 3        Lesefestival 2