Bok-til-alle

Nordreisa bibliotek er et “Bok til alle”-bibliotek og har undertegnet en samarbeidsavtale med organisasjonen “Leser søker bok“. En forening som jobber for at alle skal ha tilgang til gode bøker. For å få til det gir foreningen støtte til forfattere, illustratører og forlag som ønsker å gi ut bøker tilpasset mennesker med ulik leseevne.

Tilrettelagte bøker – “Bok til alle”
Biblioteket har egen samling med tilrettelagte bøker til grupper av voksne som av ulike grunner har redusert leseferdighet. Noen bøker har enkel tekst for uvante lesere, dyslektikere, mennesker med konsentrasjonsvansker, demens, synsproblemer eller annet morsmål. Noen bøker har enkelt innhold for mennesker med utviklingshemming. Samlingen er under stadig utvikling.
Biblioteket kan også gi råd om hvilke bøker som passer best for ulike lesevansker.