Gå til innhold
  • 10. september 2021

Formålet med TirsdagsPåtår er å skape en inkluderende, sosial og meningsfull møteplass for voksne som er hjemme på dagtid.
Påfyll/Påtår for kroppen – hodet – sjelen

Tiltaket er et samarbeid mellom Nordreisa røde kors, Nordreisa menighet og Nordreisa bibliotek. Det er Påtår hver tirsdag høst – vinter – vår. Menigheten og Røde kors har sine arrangement på Menighetshuset (Kirkebakken). Biblioteket har sine arrangement på Halti.

Program for Påtår i september finner du her: Program TirsdagsPatar

Velkommen!