Gå til innhold

Nordreisa bibliotek

Besøksadresse
Halti
Hovedveien 2
9151 STORSLETT
Tlf 77 58 82 55
bibliotek@nordreisa.kommune.no
Nordreisa bibliotek på Facebook

Postadresse
Boks 174
9156 STORSLETT

Ansatte

Biblioteksjef
Margrethe Haslund
margrethe.haslund@nordreisa.kommune.no
Tlf 77 58 82 52

Bibliotekar
Gunn-Lill Johansen
gunn-lill.johansen@nordreisa.kommune.no
Tlf 77 58 82 53

Om biblioteket

Nordreisa bibliotek er sentralt plassert på Storslett i Halti-bygget. Halti ligger ved elvebredden til Reisaelva, rett før du kommer til Storslett sentrum (sørfra). På gateplan finnes utlånsavdelingene for småbarn og voksne. I kjelleren finnes egen ungdomsavdeling.
Biblioteket har også leseplasser, grupperom og studierom som er spesielt tilrettelagt for studenter.

Halti

Halti er et senter for kompetanse, utvikling, kultur, utdanning og opplevelse i Nord-Troms og en viktig ressurs for å styrke det regionale kulturliv, samt natur og kulturbasert næringsliv. Samlokaliseringen og den unike koblingen mellom natur, kultur og næring gjør Halti til en regional møteplass og arena for utvikling og formidling.
På Halti sine nettsider kan man kjøper billetter til kino, arrangement og forestillinger på Kulturscenen.

Biblioteksamarbeid

Biblioteksamarbeidet i Nord-Troms er et etablert samarbeid mellom seks kommuner, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord.

Finn ut mer om biblioteksamarbeidet i Nord-Troms

Her finner du oss