Om biblioteket

Nordreisa bibliotek er sentralt plassert på Storslett i Halti-bygget. Halti ligger ved elvebredden til Reisaelva, rett før du kommer til Storslett sentrum (sørfra). På gateplan finnes utlånsavdelingene for småbarn og voksne. I kjelleren finnes egen ungdomsavdeling.
Biblioteket har også leseplasser, grupperom og studierom som er spesielt tilrettelagt for studenter.

Velkommen til Halti