Gå til innhold

Biblioteksamarbeidet i Nord-Troms er et etablert samarbeid mellom seks kommuner, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord. Biblioteksamarbeidet er organisert og formalisert med forankring i Nord-Troms regionråd.

Samarbeidet har faste regionale møter og har utviklet et eget tiltak som har fått navnet «Nord-Troms Rundt». Målet med tiltaket er å styrke det regionale samarbeidet og øke de bibliotekansattes kompetanse/kunnskap om hver kommune i Nord-Troms. Det startet i 2011: Kvænangen, 2012: Lyngen, 2013: Kåfjord, 2014: Nordreisa, 2015: Storfjord, 2016: Skjervøy, 2017: Kvænangen, 2018: Lyngen, 2019: Kåfjord, 2020: Nordreisa.

I perioden 2011-2015 gjennomførte samarbeidet et utviklingsprosjekt med ekstern finansiering fra RUP, Nasjonalbiblioteket og Troms fylkesbibliotek. Prosjektet Framtidas kunnskapsarena har videreutviklet samarbeidet mellom bibliotek og barnehage, skole og høyere utdanning – både på kommune og regionnivå. Det har resultert i nye fellestiltak, særlig for barn, og nye strukturer som vil bli videreført etter i årene som kommer. Prosjektets hovedmålsetting var å gjøre bibliotekene i Nord-Troms til gode kunnskaps- og læringsarenaer for hele utdanningsløpet.

Tidligere har biblioteksamarbeidet jobbet med å utvikle bibliotekene til å bli studiebibliotek. Se mer om dette tilbudet under fanen Student.