Gå til innhold

Studiebibliotek

Biblioteket har tilrettelagt bibliotektjenester spesielt for studenter. Folkebibliotekene i Nord-Troms er studiebibliotek og møteplass for voksne som tar utdanning. Bibliotekene i Nord-Troms er viktige samarbeidspartnere for Nord-Troms Studiesenter. Med studiebibliotek i hver kommune får studentene nærhet og tilgang til godt kjente og etablerte lokaler

Studiebiblioteket gir studentene et brukervennlig, tilpassa og utvidet bibliotektilbud, med særlig fokus på å være student i desentraliserte og fleksible studier. Studentene har tilgang til gode studieplasser, databaser og faglitteratur.

Bibliotekene har leseplasser og grupperom til disposisjon. Studenter kan benytte biblioteket både i og utenom åpningstida. Grupperommene kan reserveres. Studenter som ønsker å bruke Studiebiblioteket etter stengetid kan inngå kontrakt med biblioteket.

Kontakt biblioteket for nærmere informasjon.

Studiebibliotekene tilbyr:

 • Utlån av bøker og tidsskrifter
 • Innlån  og retur av litteratur til/fra andre bibliotek
 • Veiledning i litteratursøk
 • Lese- og studieplasser
 • Møteplass for gruppearbeid og diskusjon
 • PC- arbeidsplasser med Internett-tilgang, tekstbehandlingsprogram og skriver
 • Trådløst nettverk
 • Kopiering
 • Leie av lyd/bildestudio
  Studiebibliotekene er en attraktiv møteplass for studenten!

Se også Campus Nord-Troms sine nettsider for oppdatert informasjon