Gå til innhold

Barnehager og skoleklasser er velkommen til å besøke og bruke biblioteket.
På bestilling ordner vi opplegg dere ønsker, f.eks. lesestund, bokprat, brukerorientering, opplæring i informasjonskompetanse, mm. Bibliotekbesøk med spesielle opplegg må avtales i forkant.
Bokbussen besøker skoler og barnehager regelmessig etter oppsatt ruteplan. For mer informasjon om bokbussen se under Våre tjenester.

Barnehager og skoleklasser kan bestille bokkasser fra oss. Det kan være forskjellig type skjønnlitteratur (for eksempel lettleste bøker, billedbøker, spenningsbøker), bøker med spesielle tema til prosjektarbeid eller en lett blanding.

Tilbud fra biblioteket til barnehager og skoler:

Eventyrturne med bokbussen til førskolebarn/1. klasse, årlig i januar/februar
Paaskiviikoo-turne, årlig i mars til 5. trinn
Sommerlesekampanje – Sommerles.no
Se for øvrig lenken Våre tjenester
Grunnskolene og biblioteket i Nordreisa har inngått forpliktende samarbeid som er nedfelt i felles plan. Det er satt ned en lokal samarbeidsgruppe sammensatt av bibliotekkontakter fra alle skoler og ansatte ved biblioteket. Gruppa møtes tre ganger i året.

Bibliotek- og kulturbussen

Bokbussen

Bibliotek- og kulturbussen i Nord-Troms (Davvi-Romssa girjerádjo- ja kulturbusse) besøker alle skoler og barnehager i kommunen etter oppsatt ruteplan.
Torsdag er bokbussdag.

Bokbussruta: Bokbussrute Hosten 2023