Gå til innhold

Bibliotek- og kulturbussen i Nord-Troms (Davvi-Romssa girjerádjo- ja kulturbusse) er en mobil bibliotek- og formidlingstjeneste for norsk, samisk og kvensk/finsk språk, historie og kultur. Primært er tilbudet til barn og unge i grunnskolen og barnehagene. Voksne kan også benytte seg av bibliotektilbudet.
Bokbussen besøker Nordreisa kommune hver torsdag etter oppsatt ruteplan, i perioden august – juni. Skolene får besøk hver 14. dag, barnehagene ca hver 4. uke.
Bibliotek- og kulturbussen i Nord-Troms er eid av Kåfjord kommune, men blir drevet i samarbeid mellom bibliotekene i Kåfjord, Lyngen og Nordreisa. Bøker og annet materiell som lånes på bokbussen er derfor merket at de tilhører enten Kåfjord bibliotek, Nordreisa bibliotek eller Lyngen folkebibliotek. Alt som er lånt på bokbussen kan leveres tilbake på bokbussen eller på hovedbiblioteket på Halti. Omvendt kan bøker lånt ved hovedbiblioteket leveres på bokbussen.

Kontaktinformasjon
Bibliotek og kulturbussen i Nord-Troms / Davvi-Romssa girjerádjo- ja kulturbusse
Mobil   90 36 26 16
bokbussen@kafjord.kommune.no

Nordreisa bibliotek
Tlf      77 58 52 55
bibliotek@nordreisa.kommune.no