Gå til innhold
Tid

19.10.2021 kl. 12:00

Sted

Nordreisa bibliotek, Hovedveien 2, 9151 Storslett

TirsdagsPåtår er en inkluderende, sosial og meningsfull møteplass for voksne som er hjemme på dagtid.

Tirsdag 19.10 kommer Nord-Troms turlag og forteller om sine aktiviteter, turer, Turtøttene mm
Bli inspirert til å komme deg ut på tur – sammen med andre!

Gratis inngang – Enkel servering

Velkommen!