Gå til innhold
Tid

26.10.2021 kl. 12:00

Sted

Nordreisa bibliotek, Hovedveien 2, 9151 Storslett

TirsdagsPåtår er en inkluderende, sosial og meningsfull møteplass for voksne som er hjemme på dagtid.

Tirsdag 26.10 blir det guidet omvisning i Nord-Troms museums hovedutstilling på Halti.
Omviser: Marianne Bilden

Gratis inngang – Enkel servering

Velkommen!