Gå til innhold
Tid

28.09.2021 kl. 12:00

Sted

Halti kulturscene, Hovedveien 2, 9151 Storslett

TirsdagsPåtår er en inkluderende, sosial og meningsfull møteplass for voksne som er hjemme på dagtid.
Tirsdag 28.09 kommer Linda fjellheim og vil fortelle om bedriften “Det lille bærkokeriet” og produkter som hun lager og fremstiller. Hun har alltid vært fascinert av det naturen kan gi oss, og kunnskapen som ligger i den. Viktigheten av bærekraftig bruk og høsting av naturen og hvordan vi må videreføre denne tradisjonene.

Gratis inngang – Enkel servering

Velkommen!