Gå til innhold
Tid

21.09.2021 kl. 18:00

Sted

Halti kulturscene, Hovedveien 2, 9151 Storslett

Som en avslutning på SOMMERLES 2021 inviterer biblioteket til “Lesefest” for alle barn som har deltatt på årets somerleskampanjen.
Ordfører deler diplom til alle, trekning av gevinster, underholdning og enkel servering.

Velkommen!