Gå til innhold
Tid

09.11.2021 kl. 12:00

Sted

Nordreisa bibliotek, Hovedveien 2, 9151 Storslett

TirsdagsPåtår er en inkluderende, sosial og meningsfull møteplass for voksne som er hjemme på dagtid.

Tirsdag 09.11 kommer Pål Vegard Eriksen, Halti kvenkultursenter, og forteller om kvenske stedsnavn i Nordreisa og Nord-Troms. Kvenske stedsnavn har utbredelse i mange kommuner i Nord-Troms, noe som vitner om bosetting, næring og kulturell tilhørighet til regionen gjennom flere hundre år.

Gratis inngang – Enkel servering

Velkommen!