Gå til innhold
Tid

26.09.2023 kl. 12:00

Sted

Halti kulturscene, Hovedveien 2, 9151 Storslett

Formiddagsforedrag med Anka Ryall

Forfatter Anka Ryall har nylig utgitt boka “Boka Polare kvinner”. En bok som bryter med det mannsdominerte perspektivet i norsk polarhistorie og handler i stedet om noen av de mange kvinnene som deltok i ulike polare aktiviteter utover på 1900-tallet.

I foredraget vil hun presentere boka og spesielt rette søkelyset mot en gruppe kvinner som overvintret på Svalbard i 1930-årene. De to mest kjente er Wanny Woldstad (1893–1959) og Christiane Ritter (1897–2000), først og fremst fordi de utga bøker om opplevelsene sine. 30. juli 1935 ble begge intervjuet av samme avis da de kom til Tromsø fra Svalbard med dampskipet Lyngen. Selv om de var de eneste kvinnene blant bare 12 passasjerer om bord, har ingen av dem senere fortalt at de møttes eller la merke til hverandre. Hva kan grunnen være?

Dette arrangementet er en del av TirsdagsPåtår, en inkluderende, sosial og meningsfull møteplass for voksne som er hjemme på dagtid.

Gratis inngang – Enkel servering – Velkommen!